Onderwijs op onze school

De school biedt onderwijs aan volgens de principes van Maria Montessori. De kern van Montessori’s filosofie wordt meestal samengevat in de uitspraak: “Help mij het zelf te doen”. Uitgangspunt is dat een kind een natuurlijke drang heeft tot zelfontplooiing. Onderwijs (en opvoeding) moeten onderkennen wat de behoeften van een kind op een gegeven moment zijn en daarop inspelen door de juiste omgeving en materialen te bieden. Kinderen zijn actief in plaats van passief: het kind is nieuwsgierig, leergierig van aard en van nature behept met de drang om te weten. Ons montessorionderwijs is gericht op het individu: de kinderen volgen hun eigen leerlijn. Wij bieden echter geen individueel onderwijs. Meer informatie over montessorionderwijs vindt u op de site van de NMV; de vereniging voor montessorionderwijs: www.montessori.nl.

Maria Montessori is voor montessori opvoeders als Albert Einstein voor de moderne natuurkundigen. Ze ontwikkelde de basisinstrumenten en een algemene filosofie en aanpak voor het leren. Terwijl de DMS zich houdt aan de fundamentele montessori-aanpak, is er veel geleerd sinds ze haar baanbrekende werk deed, en op de DMS gebruiken we dus ook de nieuwste inzichten en begrippen van de ontwikkeling van de kindertijd en hersenonderzoek.

De leerkrachten van de DMS weten dat geconcentreerde aandacht voor vaardigheiden en een liefde voor het leren leiden tot een hoge zelfwaardering en een gevoel van eigenwaarde.
Dr. Montessori heeft altijd duidelijk aangegeven dat het doel van haar educatieve methode wereldvrede was. Zij zei dat vrede begint bij kinderen. De Delftse Montessorischool onderschrijft dit en stimuleert de leerlingen in het oplossen van conflicten met respect voor alle betrokkenen. 

De traditionele schooltijden zijn opgedeeld in een reeks van periodes, waarin veel leerlingen in een klas hetzelfde werk op hetzelfde moment doen. Een kenmerk van een montessoriklas is een langere, ononderbroken, werkperiode elke dag, niet onderbroken door vereiste groepslessen. Gedurende deze tijd, werken de leerlingen zelf of samen aan opdrachten (werkjes) die ze zelf hebben ingepland. Volwassenen en kinderen respecteren deze concentratie en verstoren dit zo min mogelijk.

Heterogene groepen
In het regulier onderwijs bestaat een groep uit leerlingen die geboren zijn in hetzelfde (school)jaar. In een dergelijke omgeving is je verjaardag je lot: als je het jongste kind bent, zal je altijd de jongste zijn. Leerlingen in montessorigroepen zitten bij elkaar in heterogene groepen, 3 jaar lang: 3-6, 6-9, 9-12.
Kinderen die beginnen als de jongste in de klas, zijn na twee jaar de oudste. Net als in een gezin zorgt dit ervoor dat kinderen verschillende rollen kunnen krijgen en kunnen leren van elkaar, niet alleen van de leerkracht. Er is constante interactie en socialisatie. Kinderen worden uitgedaagd op basis van hun vermogen.

Het klaslokaal - de voorbereide omgeving
In de traditionele klaslokalen zitten leerlingen in rijtjes of in groepjes. En dat is waar ze blijven voor het grootste deel van de dag. Onze school en klaslokalen zijn speciaal ontworpen voor het montessori-onderwijs, wat kinderen meer bewegingsvrijheid biedt. Er is een verscheidenheid aan werkgebieden, waaronder een leeshoek, individuele werkplekken, aparte ruimtes voor samenwerken, kleedjes om werkjes op de grond te doen en natuurlijk de gangen.
Onder zorgvuldige begeleiding van de leerkracht, kiezen kinderen zelf waar en met welke materialen ze gaan werken. Er is geen limiet aan hoe lang een kind kan werken met een materiaal. Op elk moment is in school het volledige scala van academische onderwerpen beschikbaar voor studie - rekenen, taal, wetenschap, geschiedenis, aardrijkskunde - als studenten willen hun aangeboren nieuwsgierigheid te bevredigen.

Leermethode
Waar toetsen en hun resultaten in het regulier onderwijs overheersen, staat bij ons het leren centraal. De inspanning en het werk van iedere leerling wordt gewaardeerd en gerespecteerd. De leerkracht (die daar een extra opleiding voor heeft gevolgd) houdt de vorderingen van alle leerlingen bij, plant samen met hen hun werk en observeert en registreert wat de volgende stap wordt voor hun ontwikkeling.

Er zijn een aantal zaken waar veel ouders mee te maken krijgen uitgewerkt in folders die verkrijgbaar zijn bij de Intern Begeleider. Ook zijn ze hieronder te downloaden. De onderwerpen zijn: omgangsvormen (pestbeleid), lezen, meer- en hoogbegaafdheid en zorg.

  • Afscheid van juf Arina

    Afscheid van juf Arina Deze week namen wij afscheid van juf Arina. Zij gaat met pensioen! Het is een bijzondere week vol gezellige momenten. Wij zullen haar missen volgend jaar! In de laatste editie v.d. Delftse Post...

    Lees meer...
  • Rots en Water

    Rots en Water Samen Rots en Water training, gezellig! "Waarom doen we dit eigenlijk?", kwam uitgebreid aan bod. ROTS en WATER zelfvertrouwen hebben doelgericht zijn denken aan jezelf zelfbeheersing hebben weten...

    Lees meer...

Kalender

ma 16 juli

Zomervakantie

di 17 juli

Zomervakantie

wo 18 juli

Zomervakantie

do 19 juli

Zomervakantie

vr 20 juli

Zomervakantie

za 21 juli

Zomervakantie

zo 22 juli

Zomervakantie

ma 23 juli

Zomervakantie

di 24 juli

Zomervakantie

wo 25 juli

Zomervakantie