De ontstaansgeschiedenis

Foto eerste fase school Foto eerste fase school
De Delftse Montessorischool is ontworpen door Herman Hertzberger. Kenmerkend voor de eerste periode uit het werk zijn het gebruik van betonsteen in combinatie met een draagstructuur van prefab beton. Hertzberger heeft zich gespecialiseerd in onder andere (en met name) scholen vanuit een specifieke visie. In de jaren daarna is de school diverse malen uitgebreid.

De toegang tot een basisschool zou meer moeten zijn dan een opening waardoor kinderen voor de les worden doorgeslikt en weer uitgespuugd aan het eind daarvan. Het zou een verwelkomende plek moeten zijn voor kinderen die vroeg gekomen zijn en de leerlingen die na school nog niet direct naar huis willen. Ook kinderen hebben hun ontmoetingen en afspraakjes. Lage muurtjes waarop je kunt zitten, zijn wel het minste wat je kunt bieden, een beschutte hoek is beter en het allerbeste zou een overdekte plek zijn, voor als het regent.

De klaslokalen van deze school zijn opgezet als zelfstandige eenheden, huisjes als het ware, allemaal gesitueerd aan de lange hal van de school, als een hoofdstraat. De onderwijzer beslist, samen met de kinderen, hoe het er uit zal zien en dus ook wat voor sfeer het zal hebben.

Elk klaslokaal heeft ook z'n eigen garderobe, in plaats van de gebruikelijke gemeenschap­pelijke kapstokken, waardoor meestal alle muur­ruimte door kapstokhaken is ingenomen en nergens anders meer voor kan worden gebruikt. Het is voor kinderen in elke klas denkbaar dat ze hun "huis" schoonhouden, waarmee ze uitdrukking geven aan hun emotionele binding met hun dagelijkse omgeving.

Het idee achter de niveauverschillen in de lokalen, is dat terwijl sommige kinderen in het lagere deel schilderen of boetseren, de kinderen in het andere deel werk kunnen doen waarvoor meer concentratie nodig is, zonder gestoord te worden door degenen die bezig zijn met minder zware activiteiten. De leerkracht kan staand makkelijk de hele klas overzien. Hoewel het voor het overzicht van de leerkracht beter zou kunnen zijn om de werkende kinderen in het lagere gedeelte te plaatsen, is dit niet gedaan om te voorkomen dat deze kinderen het gevoel krijgen weggestuurd te zijn. In dit geval waren er nog meer redenen voor deze opstelling, zoals het plaatsen van de "zelf expressie"-ruimte vlakbij de gang en ook de eis dat het "normale" klaslokaal rechtstreeks door daglicht uit de ramen in de voorgevels wordt verlicht.

Centraal in de hal van de school staat het stenen podiumblok, wat zowel voor formele vergaderingen als voor spontane bijeenkomsten gebruikt kan worden. Op het eerste gezicht lijkt het dat de ruimte meer potentie zou hebben wanneer dat blok af en toe uit de weg gezet kan worden, en zoals te verwachten was dit dan ook een punt waarover lang gediscussieerd is. Maar is juist de permanentheid, de onbeweeglijkheid en het "in de weg staan" waarom het draait, want het is precies die onontkoombare aanwezigheid die de oplossingen en mogelijkheden voor elke voorkomende situatie aanbrengt. Het blok draagt daarmee wezenlijk bij aan de benadrukking van de ruimte en doet dat dusdanig dat het scala van mogelijkheden tot gebruik ervan juist toeneemt.

In elke situatie kan het podium een ander beeld geven, en aangezien het een veelheid aan mogelijkheden biedt, kan het een veelheid aan rollen spelen, maar stimuleert het de kinderen ook om meer rollen toe te bedelen aan de hal. De kinderen gebruiken het om op te zitten of om materialen op uit te stallen bij handvaardigheidlessen, muziekles en allerlei activiteiten die in de hal plaatsvinden. Zonodig kan het podium in alle richtingen worden uitgebreid met een set houten aanbouwstukken die uit het binnenste van het blok gehaald kunnen worden, waarmee het tot een echt podium gemaakt kan worden voor echte theaterstukken en muziekvoorstellingen. Kinderen kunnen de stukken aanbouwen en ook weer uit elkaar halen, zonder hulp van de leerkracht. Tijdens de lunchpauze kunnen kinderen er spelletjes op en omheen spelen, of er samen op naar hun plaatjesboeken kijken, terwijl er nog steeds veel ruimte om hen heen is. Voor hen is het een eiland in een zee van glimmende vloeren.

klasindeling
  
  • Het belang van een juiste pengreep

    Het belang van een juiste pengreep Waarom is de juiste pengreep zo belangrijk? Wie zich als kind aanwent om een pen/potlood op de juiste manier vast te houden, heeft daar zijn/haar hele leven profijt van. Een juiste pengreep voorkomt kramp...

    Lees meer...
  • 3-jarigen in de onderbouw

    3-jarigen in de onderbouw 3-jarigen in de onderbouw Als ze er aan toe zijn, kunnen kinderen van 3 jaar ook een aantal ochtenden in de week meedoen bij de kleuters. De kinderen blijven nog gewoon bij de peutergroep horen tot...

    Lees meer...

Kalender

wo 09 jan

Luizencontrole

vr 11 jan

ouder/kind lunch OB

vr 18 jan

Leerlingenraad

vr 25 jan

Studiedag, alle kinderen vrij

di 29 jan

Informatieochtend nieuwe ouders

vr 01 feb

Rapporten mee

wo 06 feb

Rapportmiddag

do 07 feb

Rapportavond & advies groep 8

do 14 feb

Nieuwsbrief 4

di 19 feb

muziekavond